TÜRKİYE CANIM FEDA

 


   
 
  KURAN-I KERİM (dinle)
ein Bildein Bild
Kuran-i Kerim Dinle
ein Bild

Sure İsmi

Media Player

Sure İsmi

Media Player

1-Fatiha Suresi

Dinle

50-Kaf Suresi

Dinle

2-Bakara Suresi

Dinle

51-Zariyat Suresi

Dinle

3-Al-i İmran Suresi

Dinle

52-Tur Suresi

Dinle

4-Nisa Suresi

Dinle

53-Necm Suresi

Dinle

5-Maide Suresi

Dinle

54-Kamer Suresi

Dinle

6-En'am Suresi

Dinle

55-Rahman Suresi

Dinle

7-A'raf Suresi

Dinle

56-Vakıa Suresi

Dinle

8-Enfal Suresi

Dinle

57-Hadid Suresi

Dinle

9-Tevbe Suresi

Dinle

58-Mücadele Suresi

Dinle

10-Yunus Suresi

Dinle

59-Haşr Suresi

Dinle

11-Hud Suresi

Dinle

60-Mümtehine Suresi

Dinle

12-Yusuf Suresi

Dinle

61-Saff Suresi

Dinle

13-Ra'd Suresi

Dinle

62-Cum'a Suresi

Dinle

14-İbrahim Suresi

Dinle

63-Munafıkun Suresi

Dinle

15-Hicr Suresi

Dinle

64-Teğabun Suresi

Dinle

16-Nahl Suresi

Dinle

65-Talak Suresi

Dinle

17-İsra Suresi

Dinle

66-Tahrim Suresi

Dinle

18-Kehf Suresi

Dinle

67-Mülk Suresi

Dinle

19-Meryem Suresi

Dinle

68-Kalem Suresi

Dinle

20-Taha Suresi

Dinle

69-Hakka Suresi

Dinle

21-Enbiya Suresi

Dinle

70-Mearic Suresi

Dinle

22-Hacc Suresi

Dinle

71-Nuh Suresi

Dinle

23-Mi'minun Suresi

Dinle

72-Cin Suresi

Dinle

24-Nur Suresi

Dinle

73-Müzzemmil Suresi

Dinle

25-Furkan Suresi  Dinle 74-Müddessir Suresi Dinle
26-Şuara Suresi Dinle 75-Kıyamet Suresi Dinle
27-Neml Suresi Dinle 76-İnsan Suresi Dinle
28-Kasas Suresi Dinle 77-Murselat Suresi Dinle
29-Ankebut Suresi Dinle 78-Nebe Suresi Dinle
30-Rum Suresi Dinle 79-Nazi'at Suresi Dinle
31-Lokman Suresi Dinle 80-Abese Suresi Dinle
32-Secde Suresi Dinle 81-Tekvir Suresi Dinle
33-Ahzab Suresi Dinle 82-İnfitar Suresi Dinle
34-Sebe Suresi Dinle 83-Mütaffifin Suresi Dinle
35-Fatır Suresi Dinle 84-İnşikak Suresi Dinle
36-Yasin Suresi Dinle

85-Buruc Suresi

Dinle
37-Saffat Suresi Dinle 86-Tarık Suresi Dinle
38-Sad Suresi Dinle 87-A'la Suresi Dinle
39-Zümer Suresi Dinle 88-Gaşiye Suresi Dinle
40-Gafir(Mü'min Suresi) Dinle 89-Fecr Suresi Dinle
41-Fussilet Suresi Dinle 90-Beled Suresi Dinle
42-Şura Suresi Dinle

91-Şems Suresi

Dinle
43-Zuhruf Suresi Dinle 92-Leyl Suresi Dinle
44-Duhan Suresi Dinle 93-Duha Suresi Dinle
45-Casiye Suresi Dinle 94-İnşirah Suresi Dinle
46-Ahkaf Suresi Dinle 95-Tin Suresi Dinle
47-Muhammed Suresi Dinle 96-Alak Suresi Dinle
48-Fetih Suresi Dinle 97-Kadir Suresi Dinle
49-Hucurat Suresi Dinle 98-Beyyine Suresi Dinle
    99-Zilzal Suresi Dinle
    100-Adiyat Suresi Dinle
    101-Karia Suresi Dinle
    102-Tekasur Suresi Dinle
    103-Asr Suresi Dinle
    104-Humeze Suresi Dinle
    105-Fil Suresi Dinle
    106-Kureyş Suresi Dinle
    107-Maun Suresi Dinle
    108-Kevser Suresi Dinle
    109-Kafirun Suresi Dinle
    110-Nasr Suresi Dinle
    111-Tebbet Suresi Dinle
    112-İhlas Suresi Dinle
    113-Felak Suresi Dinle
    114-Nas Suresi Dinle


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAAT
 
Reklam
 
döviz kuru
 
puan durumu
 reklam izle kazan
 
burc yorumu
 
Günlük Burç
.
 
Bugün 1 ziyaretçi (32 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

eğlencenin tek adresi=:::www.gokhanmandalik.tr.gg:::=
.